FinCrea Afera. Jak ukryć oszustwo w widocznym miejscu?

 FinCrea – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w 2012 roku rozpoczęło dystrybucję certyfikatów czterech funduszy – Inwestycje Selektywne, Inwestycje Rolne, Vivante i Lasy Polskie. Kolejny już raz…